Yhteistyö yritysten kanssa

Koulu on osa lähiyhteisöä. On luontevaa, että koulu tekee yhteistyötä lähellä sijaitsevien yritysten kanssa. Myös oppilaiden vanhempien kontaktit ovat keskeisiä yhteyksiä muodostettaessa. Koulun yhteistyötä kaupallisten yritysten kanssa ohjaa oheinen Opetushallituksen kouluille lähettämä muistio.

Opetushallituksen ja kuluttajaviraston muistio 2014 (pdf)

Paikallinen media (mm. Keskisuomalainen, Palokka-lehti) on luonnollinen yhteistyökumppani koulun tavoitteiden (mediakasvatus) näkökulmasta.