Keski-Palokan koulun oppilaaksiottoalue

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta on päättänyt oppilaaksioton perusteista (26.3.2019/§14).

Oppilaaksiottoalue tarkoittaa aluetta, jolla asuvat oppilaat kutsutaan oppilaiksi Keski-Palokan kouluun. Alueella asuvan lapsen huoltajat voivat hakea lapselleen koulupaikkaa myös jostakin toisesta Jyväskylän peruskoulusta tai muusta perusopetusta antavasta koulusta. Mikäli oppilas saa paikan jostakin toisesta koulusta, huoltajat vastaavat mm. oppilaan kuljetuskustannuksista.

Vastaavasti Keski-Palokan kouluun voi hakea oppilaspaikkaa Keski-Palokan koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuoleltakin. Tällöin on kyse ns. toissijaisesta oppilaspaikasta. Oppilaaksioton perusteiden mukaisesti toissijainen oppilaspaikka voidaan myöntää vain, mikäli oppilasmäärä luokilla 1-2 on alle 20 tai luokilla 36 alle 22. Toissijaisessa oppilaspaikassa oppilaalla ei ole koulukuljetusoikeutta. Toissijainen oppilaspaikkapäätös on määräaikainen.

Vaikean vamman tai kehitysviivästymän vuoksi erityisopetusta tarvitsevan oppilaan opetus tapahtuu  yleensä YPR-ryhmässä (esim. Mankolan tai Lohikosken kouluissa). Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus tapahtuu Huhtasuon yhtenäiskoulussa. Koulupaikka ratkaistaan yhdessä huoltajien kanssa.

Jyväskylän kaupungin koulujen välillä ei ole selkeitä oppilaaksiottoaluerajoja, vaan oppilaiden koulusijoitukseen vaikuttaa se, montako oppilasta ja luokkaa kuhunkin kouluun mahtuu. Oppilassijoitukset tehdään Palokan alueen koulujen rehtoreiden välisenä yhteistyönä. Oppilassijoittelusta epäselvissä tilanteissa vastaa perusopetuksen vastuualuejohtaja.

Keski-Palokan koulun ja Jokelan koulun rajana pyritään pitämään vesistörajaa, eli järvien ja joen itäpuolinen alue kuuluu lähtökohtaisesti Jokelan ja länsipuolinen alue lähtökohtaisesti Keski-Palokan tai Mankolan koulun alueeseen. Mannisenmäen rakentuessa tarkennetaan, mihin kohtaan Mannisenmäkeä asettuu lähtökohtainen Keski-Palokan koulun ja Mankolan koulun raja.

Lintukankaan suunnasta Hytölänlaita on ensisijaisesti Saarenmaan koulun oppilaaksiottoaluetta. Lähtökohtaisesti Sarjomäentieltä yli viiden kilometrin päässä Keski-Palokan koulusta asuvat oppilaat ohjataan Saarenmaan kouluun ja muut Keski-Palokan kouluun. Saarenmaantien suhteen Katajarinteentien ja Pykälistönkujan oppilaiden koulupaikka ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Haukkalan ja Ruokkeentien oppilaat (luokat 1-2 / lukuvuosi 2019-2020) kuuluvat lähtökohtaisesti Savulahden päiväkotikoulun alueeseen. Elovainion ja Nuutin suhteen tilanne ratkaistaan vuosittain oppilasmääräperusteisesti. Savulahden koulussa ei ole luokkia 3 -4 lukuvuonna 2019-2020.

Kouluun ilmoittautuvien oppilaiden kokonaismäärä ja muodostetut opetusryhmät ovat kuitenkin ratkaiseva tekijä, joten nämä rajat ovat vain suuntaa-antavia.

Koulumme oppilaiden koulunkäynnin jatko

Keski-Palokan koulun oppilaat siirtyvät kuudennen luokan jälkeen seitsemännelle luokalle jatkamaan peruskouluaan Mankolan kouluun.

Alueelta muuttavan oppilaan koulunkäynti

Mikäli oppilas muuttaa pois koulun oppilaaksiottoalueelta, huoltaja voi anoa rehtorilta mahdollisuutta jatkaa koulunkäyntiä samassa luokassa. Rehtori voi myöntää oppilaalle ns. toissijaisen oppilaspaikan lukukauden loppuun. Huoltajat vastaavat toissijaisen oppilaspaikan oppilaan kuljetuskustannuksista.