Sivuston päivityksen periaatteet

Sivusto sisältää Keski-Palokan koulun opetussuunnitelman, joka on osa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta.

Koulukohtaiset asiat verkkosivuiltamme ovat osa koulun toimintasuunnitelmaa, jonka palvelujohtaja hyväksyy lukuvuosittain.

Ilman uutta lautakuntakäsittelyä tai opetuksen palvelujohtajan erillistä hyväksyntää muokkaamme sivustoa seuraavasti:

  1. Päivitämme käytännölliset asiat:  tapahtumat, yhteystiedot, muutokset tila-asioissa, tiedotuslehti jne.
  2. Muokkaamme ohjeita, jotka perustuvat suoraan Jyväskylän, aluehallintoviraston, Opetushallituksen, opetusministeriön, valtioneuvoston, eduskunnan tai muun toimivaltaisen tahon antamaan lisäohjeeseen tai säädöksen muuttumiseen. Tällaisia ovat esim. koulukuljetusperusteet (jonka perusteita voi muuttaa eduskunta tai perusteiden soveltamista esim. kilometrirajojen ja vaarallisten tieosuuksien suhteen sivistyslautakunta).
  3. Voimme muokata sivuston ulkonäköä, kuvitusta ja teknistä toteutusta.

Myöskään koulun oma opetussuunnitelmaprosessi ei saa kuitenkaan pysähtyä hyväksymismenettelyn hitauteen. Teemme sivustolle myös opetussuunnitelmallisia muutoksia, mutta niiden yhteydessä on maininta “luku on toistaiseksi luonnos”.