Koulumatka

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Suosittelemme, että oppilaat tulevat pyörällä kouluun vasta toisen luokan keväällä järjestettävän pyöräilytestin ja vanhempien arvion jälkeen.

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
 • liikennesääntöjen noudattaminen: mm. kypärän käyttö polkupyöräiltäessä, heijastimen käyttö

 • kulkeminen sovittua reittiä suoraan koulusta kotiin ja kotoa kouluun, ellei huoltajan kanssa ole sovittu toisin

 • asiallinen käyttäytyminen myös koulumatkalla ja koulukuljetuksessa

 • pyörän pysäköinti siistiin riviin asvaltille, ei nurmikoille.
 • (kypärä on syytä tuoda kouluun sisälle päivän ajaksi)
 • Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.
 • Koulumatkat eivät ole koulun vastuulla, mutta kuuluvat vakuutuksen piiriin.
 • turvallisen koulureitin opettaminen ja kulkemisen harjoitteleminen oppilaan kanssa
 • opastaa lasta kulkemaan suoraan koulusta kotiin
 • oppilaan ajotaidon arvioiminen – onko ajotaito niin hyvä, että oppilas voi kulkea liikenteessä pyörällä
 • välineistä huolehtiminen: polkupyörän kunto, heijastimen hankkiminen
 • polkupyöräkypärän ja heijastimen käytön opettaminen ja valvonta yhdessä koulun kanssa
 • ongelmatilanteisiin puuttuminen (esim. kiusaaminen)

 

 

Käyttäytyminen koulukuljetuksessa

Oppilaan vastuu Kodin (huoltajien) vastuu Kaupungin vastuu
asiallinen käyttäytyminen pysäkillä

 • jonottaminen etuilematta ja tönimättä
 • pysyminen turvallisella odotusalueella

asiallinen käyttäytyminen linja-autossa

 • rauhallinen siirtyminen omalle paikalle tai auton ollessa täynnä käytävän takaosaan
 • pysyminen omalla paikallaan koko matkan ajan
 • ei tönimistä, huutelemista, turhaa pysäytyspainikkeen painamista

rauhallinen poistuminen linja-autosta poistumispysäkillä

linja-autokortin huolellinen säilyttäminen

 • sääntöjen kertaaminen oppilaan kanssa
 • mahdollisuuksien mukaan pysäkkikäyttäytymisen seuraaminen
 • lapsen jututtaminen siitä, miten koulumatkat ovat sujuneet
 • aikuisena epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen esim. kotipysäkillä tai autossa
 • yhteydenotto kouluun silloin, jos huomaa kuljetuksessa ongelmia.
 • pysäkkijärjestelyiden turvallisuus
 • liikennöitsijöiden toiminnan valvonta

 

Koulun vastuu

 • kuljetusjärjestelyistä tiedottaminen
 • koulukuljetuskäytäntöjen opettaminen oppilaille
 • tietoon tulleiden kiusaamis- ym. tapausten kertominen huoltajille
 • yhteydenpito liikennöitsijöihin ongelmien ratkaisemiseksi