Kriisisuunnitelma

Kriisisuunnitelmaa tarvitaan siksi, että poikkeustilanteessa

 • tiedetään, mitä pitää tehdä
 • tiedetään, kuka tekee
 • tiedetään, mistä saa apua

Tavoitteena

 • auttaa toimimaan kouluyhteisöä kohtaavissa erilaisissa kriisitilanteissa
 • lieventää kriisin fyysisiä ja psyykkisiä haittavaikutuksia
 • tukea sekä oppilaiden että työntekijöiden toipumista
 • poistaa ja vähentää koulunkäyntiin liittyviä riskitekijöitä

Keski-Palokan koulun kriisiryhmä

 • rehtori
 • terveydenhoitaja
 • koulupsykologi
 • laaja-alaiset erityisopettajat
 • asianosainen opettaja/t

Kriisiryhmän tehtävät

a) Organisoida toimintaa kriisitilanteissa

 • informoida kaikkia työntekijöitä heidän tehtävistään
 • arvioida ulkopuolisen avun tarve (kunnan kriisiryhmä, muu pelastus- ja auttamishenkilökunta)
 • sopia jatkotoimenpiteistä: päivän käytännöt, paluu normaalirutiiniin, jälkipuinti
 • oman toiminnan arviointi (samana päivänä ja myöhemmin, miten toimittiin)
 • tarvittaessa tiedotus muille vanhemmille

b) Kehittää kriisitoimintaa
c) Informoida ja järjestää koulutusta koko henkilökunnalle

Rehtorin tai kriisiryhmän vastaavan tehtävät

 • Kutsua kriisiryhmä koolle.
 • Informoida koko henkilökuntaa.
 • Olla yhteydessä onnettomuudesta kotiin.
 • Tukea kouluyhteisön toipumista.
 • Ottaa tarvittaessa yhteys poliisiin.
 • Vastata tiedottamisesta koulun ulkopuolelle, esim. lehdistö.

Keski-Palokan koulun kriisisuunnitelmassa on ohjeet seuraaviin tilanteisiin:

 • päihteet koulussa
 • tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset
 • kuolemantapaukset
 • vakava sairaus
 • oppilaan tai työntekijän itsemurhan yritys tai itsemurhauhkaukset
 • kouluväkivalta
 • perheväkivalta
 • lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Linkitetyistä otsikoista ohjeet ovat luettavissa tällä sivulla

Päihde- ja huume-epäilyjen toimintamalli (Palokan koulujen yhteistoimintasuunnitelman mukaan)

Oppilas päihtyneenä koulussa

 • Jos epäilee oppilaan olevan koulussa päihtyneenä, täytyy ottaa yhteys rehtoriin, terveydenhoitajaan, opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan
 • Tärkeintä on saada oppilas hoitoon.
 • Oppilaan huoltajaan otetaan heti yhteys ja mahdollisuuksien mukaan huoltaja hakee oppilaan koulusta ja vie tarvittaessa hoitoon.
 • Jos huoltajaa ei tavoiteta, otetaan yhteys sosiaalityöntekijään ja oppilas toimitetaan saattajan kanssa tarvittaessa lähimmälle terveysasemalle hoitoon.
 • Epäselvissä tapauksissa huoltajaa kehotetaan viemään oppilas huumetestiin, verikokeisiin tai puhallutettavaksi.
 • Lastensuojeluilmoitus on päihdetilanteissa aina tehtävä!
 • Oppilashuoltoryhmä selvittää toimenpiteet oppilaan auttamiseksi.

Oppilaalta löydetään päihteitä

 • Aineet takavarikoidaan ja laitetaan koulun kassakaappiin oppilaan ja rehtorin/toisen opettajan läsnä ollessa.
 • Oppilaan huoltajalle ilmoitetaan tapahtuneesta.
 • Huoltaja tulee mahdollisuuksien mukaan heti koululle.
 • Poliisille ilmoitetaan tapahtuneesta ja myöhemmin oppilas itse kaataa poliisin ja rehtorin/opettajan läsnä ollessa väkijuomat viemäriin. Huumeet jäävät poliisin haltuun.
 • Sosiaaliviranomaisille ilmoitetaan tapahtuneesta.