Psykologin ja kuraattorin palvelut

eli koulun psykososiaalinen työ

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ suuntautuu pääasiassa lapsen oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien asioiden selvittelyyn ja tukemiseen. Työn tavoitteena on edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Koulupsykologin työhön kuuluvat mm. ohjaus ja neuvonta, keskusteluavun tarjoaminen ja oppimisvaikeuksien arviointi. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun työntekijöiden kanssa. Kuka tahansa edellä mainituista voi ottaa yhteyttä koulupsykologiin, jos lapsen tilanne askarruttaa. Koulupsykologi ohjaa tarvittaessa myös muiden tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelujen pariin. Keskustelut koulupsykologin kanssa ovat luottamuksellisia. Koulupsykologi kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään.

 

Koulukuraattori

Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin tukeminen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen koulussa. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä mm. koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen, perhetilanteeseen ja kaveripiiriin liittyvissä asioissa. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai opettaja. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Kuraattori osallistuu tarpeen mukaan oppilaan ja vanhempien kanssa kouluneuvotteluihin. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja tekee yhteistyötä näiden tahojen kanssa. Koulukuraattori kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään.

Keski-Palokan koululla toimivan psykologin ja kuraattorin yhteystiedot löydät yhteystiedoista. Muissa kuin koulunkäyntiin liittyvissä asioissa voit halutessasi ottaa yhteyttä myös perheneuvolaan.