Kodin ja koulun yhteistyö

Pyrimme mahdollisimman saumattomaan yhteistyöhön kotien kanssa. Välineinä käytämme mm. seuraavia asioita:

Kodin ja koulun välillä:

  • Wilma-järjestelmää
  • vanhempainillat: luokkakohtaiset, luokkatasojen yhteiset ja vanhempainyhdistyksen kanssa järjestetyt koko koulun vanhempainillat
  • yhteistoiminnalliset illat: iltakoulu, jossa luokan oppilaat ja vanhemmat yhdessä opettajan ja mahdollisesti jonkun muun asiantuntijan kanssa miettivät koulunkäyntiin ja yhteistyöhön liittyviä asioita.
  • koulun yleiset tiedotteet
  • vanhempainyhdistys
  • koulun verkkosivu osoitteessa www.keskipalokankoulu.net

Opettajien ja kodin välillä:

Oma luokanopettaja huolehtii ensisijaisesti kodin ja opettajien välisestä yhteistyöstä. Tarkemmat säännöt sovitaan yhdessä asianomaisen opettajan kanssa.

Mikäli vanhemmilla on uusia ideoita yhteistyön kehittämiseksi, otamme mielellämme vastaan ehdotuksia.

Haluamme rohkaista huoltajia tulemaan mukaan koulun arkeen. Koulun toiminta on lakisääteisesti julkista (rehtorilla on oikeus rajoittaa julkisuutta erityistilanteissa), toisin sanoen  huoltajat voivat osallistua oppitunteihin, mikä rikastuttaa koulun toimintaa ja antaa myös huoltajalle kuvan erityisesti siitä, miten oma lapsi toimii osana isoa ryhmää. Vanhemmat ovat tervetulleita myös koulun retkille.

Koemme, että on lapsen edun mukaista, että opettaja tietää myös lapsen kotitilanteiden muutoksista, mikäli niiden oletetaan vaikuttavan koulunkäyntiin. Mikäli lapsen huoltajat asuvat erillään, toivomme vanhempien keskenään sopivan tiedonkulusta koululle.

Toivomme vanhempien neuvottelevan opettajan kanssa etukäteen, mikäli perhe haluaa rajoittaa lapsen osallistumista opetukseen  esimerkiksi kulttuurisista tai uskonnollisista syistä. Uskomme, että avoin tiedonkulku edistää molemminpuolista kunnioitusta tämänkaltaisissa asioissa.

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Luku 5.2 Yhteistyö

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Kodin ja koulun yhteistyö