Tukiopetus

Opiskelussa tilapäistä tukea tarvitsevalle oppilaalle järjestetään tukiopetusta.

Tukiopetusta voidaan järjestää erillisenä yksityis- tai pienryhmätuntina oppilaan koulutuntien ulkopuolella. Tukiopetusta voidaan järjestää myös joustavilla opetusjärjestelyillä. Esimerkiksi jakotunnit voidaan järjestää tilapäisesti niin, että toisessa ryhmässä ovat oppilaat, jotka tarvitsevat oppiaineessa tukiopetusta. Oppilas voi osallistua rinnakkaisluokan tunnille, jossa käsitellään asiaa, jossa hän tarvitsee tukiopetusta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Tukiopetus