Tiedottaminen

Arjen tiedotus

Wilma-järjestelmä on ensisijainen tiedotuskanava kodin ja koulun välillä.

Luokanopettaja on ensisijainen tiedottaja kodin ja koulun välillä. Luokanopettaja käyttää tiedotukseen Wilmaa, sähköpostia, kirjallisia viestejä, tekstiviestejä, Pedanet-järjestelmää ja puheluita.

Luokkien vanhempainillat

Opettaja sopii vanhempainillassa luokan tiedotuskäytäntöjen periaatteet. Opettaja sopii vanhempien kanssa mm. sen, minkälaisissa tilanteissa hän ottaa yhteyttä kotiin samana päivänä, millä tavoin huoltajat ilmoittavat oppilaan sairaspoissaolon, läksyjen merkitsemisen periaatteet ja muut luokan omat käytännöt.

Luokkakohtaisia vanhempainiltoja on vähintään yksi lukuvuodessa.

Tiedotuslehti

Lukuvuoden alussa jokaiseen kotiin jaetaan ”Älytaulu” –syystiedote. Se sisältää lukuvuosikalenterin ja koulun yhteystiedot. Tiedote on tarkoitettu säilytettäväksi koko lukukauden ajan.

Muut tiedotteet

Koulu tiedottaa toiminnastaan tarvittaessa myös erillisillä tiedotteilla. Nämä tiedotteet jaetaan perheen nuorimmalle oppilaalle. Tiedotteisiin, joissa ilmoitetaan muuttuneesta työajasta tai muista koulunkäynnin kannalta merkittävistä asioista, pyydetään huoltajan allekirjoitus.

Verkkotiedottaminen

Tiedotuslehti ja tiedotteet tulevat myös koulun verkkosivulle www.keskipalokankoulu.net . Verkkosivuilla ilmoitetaan myös tulevan lukukauden työ- ja loma-ajoista siinä vaiheessa, kun Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta tekee niistä päätöksen.

Koulun yhteiset vanhempainillat

Koulu järjestää vanhempainiltoja tarvittaessa. Koulu tekee yhteistyötä erilaisten vanhempainiltojen järjestämisessä myös vanhempainyhdistyksen kanssa.

Koulun sisäinen tiedottaminen

Koulun kuulutusjärjestelmää käytetään ensisijaisesti hätäkuulutuksiin ja muihin poikkeuksellisen kiireellisiin tiedottamistarpeisiin. Ensisijainen koulun sisäisen tiedottamisen kanava on Info-TV.