Kiusaaminen

Kiusaaminen on kiellettyä, mutta sitä tapahtuu. Kiusaamista ei saa koskaan hyväksyä. Koulukiusaaminen on sitä, että yhtä tai useampaa oppilasta kiusataan usein ja jatkuvasti. Kiusaaja loukkaa tahallaan kiusattua ja aiheuttaa toiselle mielipahaa tai vammoja.

On hyvä muistaa, että yksittäiset riitatilanteet eivät ole välttämättä koulukiusaamista ja eri ihmiset saattavatkokea kiusaamisen eri tavalla.

Koulukiusaaminen voi olla:

 • Sanallista kiusaamista: haukkuminen, uhkailu, härnääminen ja ärsyttäminen
 • Fyysistä kiusaamista: potkiminen, lyöminen, käsiksi käyminen, töniminen, kamppaaminen, tavaroiden hajottaminen/varastaminen/piilottaminen
 • Selän takana puhumista, hyljeksintää ja välinpitämättömyyttä, pakottamista, kiristämistä, katseita

Kiusaamiseen voidaan puuttua mm.

 • keskustelemalla molempien osapuolten kanssa yhdessä tai erikseen
 • antamalla kiusaajalle määräaikainen välituntikielto tai rajaamalla välituntialuetta
 • määrittelemällä kosketuskielto. Käytännössä tämä tarkoittaa sen korostamista, että jokaisella oppilaalla on oikeus täydelliseen koskemattomuuteen.
 • kutsumalla osapuolten vanhemmat koululle yhteiseen keskusteluun
 • käyttämällä kasvatuskeskustelua, jälki-istuntoa tai perusopetuslaissa määriteltyjä kurinpitorangaistuksia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen)
 • siirtämällä tilanteen mukaan kiusaaja tai kiusattu eri luokkaan tai eri kouluun
 • järjestämällä kiusaajan koulutyö määräaikaisesti muulla tavoin niin, että hän ei ole missään tekemisissä kiusatun tai muun luokan kanssa.
 • koulu ilmoittaa poliisille sellaiset kiusaamistapaukset, jotka koulun arvion mukaan täyttävät rikoksen tunnusmerkit (pahoinpitely, toisen omaisuuden haltuunotto tai vahingoittaminen jne.).

Myös koulupsykologin, -kuraattorin ja -terveydenhoitajan moniammatillinen tuki on käytettävissä.

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
toisen huomioon ottaminen ja hyväksyminen
 • tietää, mitä on kiusaaminen ja pohtia sitä
 • olla ärsyttämättä ja ärsyyntymättä
 • olla kiusaamatta
 • kiusaamisesta kertominen aikuiselle (myös siitä, jos muita kiusataan)
 • erilaisuuden hyväksymisen opettaminen yhdessä kodin kanssa
 • kiusaamisen kieltäminen ja ennaltaehkäiseminen (mm. oppilaiden kanssa keskusteleminen siitä, mitä kiusaaminen on)
 • kiusaamisen kartoittaminen
 • kiusaamiseen puuttuminen niin, että se loppuu
 • yksittäisten tilanteiden selvittäminen
 • tiedottaminen kaikkien osapuolten koteihin, vastuuhenkilönä luokanopettaja
 • suunnitelman tekeminen kiusaamiseen puuttumisesta
 • kirjaaminen ja seuranta
 • erilaisuuden hyväksymisen opettaminen yhdessä koulun kanssa
 • kiusaamisen kieltäminen
 • keskusteleminen lapsen kanssa siitä, kiusataanko koulussa
 • yhteydenotto luokanopettajaan, mikäli kiusaamista ilmenee
 • kiusaamiseen puuttuminen, jos huoltaja sattuu kiusaamistilanteeseen esim. koulumatkalla ja yhteys tilanteen jälkeen opettajaan.
 • kiusaamisen selvittämiseen osallistuminen, mikäli oma lapsi on ollut osallisena kiusaamisessa