Kerhot

Keski-Palokan koulussa järjestetään kerhoja. Kerhojen järjestämislaajuus riippuu saatavasta rahoituksesta. Suuri osa kerhoista järjestetään yhdessä Keski-Palokan koulun vanhempainyhdistys ry:n kanssa.

Järjestettävistä kerhoista tiedotetaan huoltajille Wilman kautta.

Kerhotarjonta keväällä 2021

Alla Keski-Palokan koulun kerhotarjonta kevätlukukaudelle 2021. Kerhon perässä vastuuhenkilö sekä suluissa luokkataso, mille kerho on tarkoitettu. Näiden lisäksi koulussamme toimii Joustava liikuntaluokka (2h/vk), johon oppilaat on valittu pääsykokeilla.

Lisätietoja kerhoista saa suoraan kerhon pitäjältä tai kerhokoordinaattori Samuli Pentinniemeltä Wilman kautta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta