Yhteistyö yliopiston ja ammatillisten oppilaitosten kanssa

Haluamme hyödyntää koulun keskeisen sijainnin Jyvässeudulla.

Koulun opetussuunnitelmaa tukevissa aihesisällöissä opetukseen voi liittyä esim. opiskelijoiden järjestämä kurssi. Tällaisia voivat olla esim. terveelliset ruokailutottumukset, ihmisen terveys, ensiapu, liiuntakasvatus jne. Opetus voidaan toteuttaa myös muualla kuin koulun tiloissa.

Koulussamme opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksoja, näyttötutkintoja ja opinnäytetutkimuksiaseuraavien periaatteiden mukaan:

  • opettaja tekee päätöksen siitä, ottaako harjoittelijan ohjattavakseen (mm. ohjausvelvoitteen määrä ja luonne jne)
  • rehtori tekee päätöksen harjoittelijan ottamisesta siinä tapauksessa, että harjoittelu vaikuttaa moneen luokkaan
  • harjoittelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus
  • mikäli harjoitteluun tai tutkimukseen liittyy esim. yksittäisten oppilaiden kykyjen ja piirteiden arviointia tai opetuksen videointia, oppilaiden huoltajilta kysytään siihen lupa

Haluamme, että harjoittelijat voisivat kokea olevansa osa kouluyhteisöä harjoittelun aikana. Haluamme antaa heille myös heidän taitojaan vastaavia, haastaviakin tehtäviä.