Juhlat ja tapahtumat

Koulun tehtävä on tutustuttaa oppilaat suomalaiseen kulttuuriin ja opettaa heidät arvostamaan sitä.

Juhlat ovat osa tapakasvatusta. Juhlien valmistelu, juhlassa käyttäytyminen, ohjelman suorittaminen ja esiintyjän tyyliin sopiva kannustaminen kuuluvat koulun tapakasvatustavoitteisiin. Keskeinen tavoite juhlien järjestämisessä on myös eurooppalaisen – suomalaisen – keskisuomalaisen ja palokkalaisen identiteetin vahvistaminen.

Juhlan ja sen valmistelun vuoksi tuntijakoa sovelletaan eheyttävästi ja työjärjestysaikataulut voivat poiketa merkittävästikin oppilaan normaalista lukujärjestyksestä.

Koulun juhlat päätetään vuosisuunnitelmassa ja niistä ilmoitetaan koulutiedote Älytaulussa tai muissa tiedotteissa.