Tieto- ja viestintätekniikan strategia

 Strategiset valinnat:

  • Jokaisessa perusluokassa, kielenluokassa ja erityisopetusluokassa on useaa yhtäaikaista ohjainta (sormi tai kynä) tukeva aktiivitaulu, dataprojektori, dokumenttikamera ja äänentoistojärjestelmä.
  • Koulussa on yhteisenä n. 30 iPad mini -laitetta sekä n. 30 PC-tablettia
  • Luokkien 3-6 suhteen pyritään tilanteeseen, jossa käytössä on yksi PC kahta oppilasta kohden
  • Jokaisella opettajalla on oppilaskäyttöön tarkoitettu iPad mini.
    • Tavoitteena lisätä koulun laitteiden määrää ja kehittää mahdollisuuksia oppilaiden omien laitteiden käyttöön.
  • Jokaisella oppilaalla on oma käyttäjätunnus koulun verkkoon.
  • koneissa on Microsoft Office -ohjelmistot MSA-lisenssin mukaisesti sekä erilaisia opetusohjelmia
  • Koulussa on digitaalinen info-TV -järjestelmä, jota käytetään ensisijaisena tiedotuskanavana koulun sisäisessä viestinnässä
  • Wilma-järjestelmää käytetään kodin ja koulun välisen yhteistyön välineenä

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Tieto- ja viestintätekniikka opetussuunnitelmassa