Palaute koulun toiminnasta

Palautteen saaminen ja hyödyntäminen on keskeistä koulun kehittämistyössä. Monet uudistukset ovat syntyneet esim.  vanhempien antaman palautteen perusteella. Haluamme rohkaista vanhempia antamaan palautetta koulumme toiminnasta.

Luontevia palautekanavia ovat esim. arviointikeskustelut, vanhempainillat, reissuvihko, Wilma-järjestelmä sekä muu yhteydenotto opettajaan tai rehtoriin. Suureen osaan koulun tiedotteista liitetään myös palauteosa. Vanhempainyhdistys on myös hyvä kanava antaa palautetta koulun toiminnasta.

Haluamme kasvattaa oppilaita siihen, että osaisimme selvittää erimielisyydet suoraan asianomaisten välillä. Tähän haluamme rohkaista myös koteja. Teemme kouluna ja työntekijöinä virheitä ja haluamme myös oppia niistä ja kehittää sitä kautta toimintaamme.

Mikäli huoltaja on tyytymätön yksittäisen koulun työntekijän toimintaan, on suositeltavaa ensin keskustella kyseisen työntekijän kanssa asiasta. Mikäli asia ei ratkea tai jostakin syystä asiaa on vaikeaa ottaa esiin työntekijän kanssa, kannattaa ottaa yhteyttä koulun toiminnasta vastaavaan rehtoriin.

Jos erimielisyys ei ratkea näillä tavoilla tai huoltaja on tyytymätön rehtorin tekemään viranhaltijapäätökseen tms., kannattaa ottaa yhteyttä palvelujohtajaan ja tarvittaessa tämän jälkeen kirjallisesti sivistyslautakuntaan tai hallinto-oikeuteen (valitusosoitus on päätöksessä mukana).

Mikäli kysymys on periaatteellisesta, koulun toimintatapoihin liittyvästä asiasta, huoltaja voi pyytää luokan vanhempainyhdistysedustajaa tai vanhempainyhdistyksen puheenjohtajaa ottamaan asian keskusteluun vanhempainyhdistyksen kokouksessa. Kokouksessa on aina läsnä vanhempien lisäksi rehtori (tai vararehtori) ja opettajia. Monet merkittävät uudistukset koulun toiminnassa ovat syntyneet vanhempainyhdistyksen kautta.

Merkittävässä asiassa (rikosepäily tms.), on syytä ottaa yhteyttä suoraan poliisiin sekä koulun rehtoriin (asian koskiessa rehtoria opetusjohtajaan). Koulun toimintaa valvoo myös Aluehallintovirasto, johon voi ottaa myös tarvittaessa yhteyttä.