Yhteistyö järjestöjen kanssa

Koulu tekee yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa. Yhteistyössä keskeistä on se, että järjestön toiminta yleensä tai erityisesti kouluille suuntaama toiminta tulee olla opetussuunnitelman hengen mukaista.

Kiinteästi koulun opetussuunnitelmalliseen toimintaan kuuluvat mm. urheiluseurat (liikuntakasvatus, syrjäytymisen ehkäiseminen), SPR (ensiaputaidot, nälkäpäiväkeräys), Gideonit (ev.lut uskonnonopetus), Suomen ympäristökasvatuksen seura ry (Vihreä lippu) ja Unicef (vastuullisuuskasvatus).

Monet järjestöt tukevat toiminnallaan koulun toimintaa. Tällaista on esim. Lions Clubin avustus- ja koulutustoiminta.

Koulu ei avusta taloudellisesti järjestötoimintaa. Jyväskylän kaupungissa erilaisia avustuksia voi anoa mm. sivistyslautakunnalta.

Opetushallitus tarkensi yhteistyön periaatteita vuonna 2007, koulujen toimintaa ohjaava muistio ohessa.

Opetushallituksen ja kuluttajaviraston muistio 2007 (pdf)

Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi, muistio 2014 (pdf)