Keski-Palokan koulu

Keski-Palokan koulu on luokkien 1 – 6 peruskoulu. Oppilaita koulussamme on noin 550. Vuosiluokalla on pääsääntöisesti neljä rinnakkaisluokkaa. Koulussamme annetaan myös erityistä tukea. Aikuisia koulussamme työskentelee noin 40.

Koulumme on perustettu v.1903. Vuonna 1922 rakennettu puukoulurakennus on koulun pihapiirissä, joskaan ei enää koulukäytössä. Uudempi kivikoulu otettiin käyttöön v. 1956 ja laajennettiin v.1987-88. Koulu peruskorjattiin 2009 – 2011 ja tässä vaiheessa rakennettiin myös liikuntahalli. Liikuntahallia laajennettiin noin 60 oppilaan opetustilalla 2018.

Teemme yhteistyötä paikallisten taiteilijoiden kanssa. Ajatuksemme on, että jokainen oppilas saa työskennellä ammattitaiteilijoiden kanssa joissakin vaiheissa koulu-uraansa.

Koulussamme on toiminut joustava liikuntaluokka syksystä 2014 alkaen. Luokilla 3-6 toimivalle joustavalle liikuntaluokalle hakeudutaan pääsykokeiden kautta vuodeksi kerrallaan. Oppilas on oman kotiluokkansa jäsen, mutta hänellä on kaksi tuntia viikossa ylimääräistä liikunnanopetusta tavalliseen tuntijakoon verrattuna.

Vanhempaintoimikunta on perustettu v. 1993 johtokuntien lakkauttamisen jälkeen. Toimikunta rekisteröitiin vuonna 2001 yhdistysrekisteriin nimellä Keski-Palokan koulun vanhempainyhdistys ry.