Alkuopetus

Alkuopetuksella tarkoitetaan alakoulun ensimmäistä ja toista vuosiluokkaa. Koulussamme normaalisti alkuopetuksen luokanopettaja saattaa oppilasta vielä kolmannellakin luokalla. Keski-Palokan koulussa alkuopetus painottuu vankkaan perustaitojen harjoitteluun, leikinomaisuutta unohtamatta.

Opettaja tapaa jokaisen lapsen vanhemmat viimeistään arviointikeskustelussa. Tapaamisissa voi olla mukana myös erityisopettaja. Erityisopettaja tapaa myös jokaisen oppilaan henkilökohtaisesti.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oma opettaja opettaa suurimman osan oppilaan tunneista. Opetus voidaan toteuttaa myös kahden opettajan yhteisopetuksena. Siinä kaksi opettajaa opettaa samanaikaisesti yhtä luokkaa joko yhdessä tilassa tai eri tiloissa. Yhteisopetuksen avulla opetusta voidaan eriyttää oppilaiden tarpeiden mukaan, ja se antaa oppilaille oman opettajan lisäksi toisen tutun aikuisen. Jokaisella luokalla on lisäksi resurssien mukaan puolen luokan oppitunteja.

Alkuopetuksessa on jokaisen oppilaan mahdollista edetä lukemisessa ja kirjoittamisessa omaa taitotasoaan vastaavassa ryhmässä. Yleisin tapa tämän järjestämiseen on luokkatason yhteiset lukuryhmät, jotka kokoontuvat muutaman kerran viikossa. Tunnit alkavat ensimmäisen luokan syysloman jälkeen ja jatkuvat erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Kunkin lukuryhmän kokoonpano vaihtelee ryhmän taitojen kehityksen mukaan. Lukuryhmien työskentelyä ja edistystä seurataan ja niistä tiedotetaan koteihin.

Käytämme vähintään yhden viikkotunnin sosiaalis-emotionaalisen ja eettisen kasvun tukemiseen. Tuntien sisältöjen suunnitteluun käytetään tarkoitukseen soveltuvaa mallia, esim. Lasten Keskuksen “Tunnemuksu” -ohjelmaa. Yhdessä elämisen periaatteita harjoitellaan keskustelujen ja leikkien avulla. Oppitunteihin liittyvät kotitehtävät tehdään aina yhdessä vanhempien kanssa.