Terveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle koululaiselle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja siten luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto pyrkii edistämään myös koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Terveystarkastukset

Koululaiset kutsutaan terveydenhoitajan ja lääkärin tekemään laajaan terveystarkastukseen 1. ja 5. luokalla. Muilla luokka-asteilla koululaiset kutsutaan terveydenhoitajan tekemään määräaikaistarkastukseen, jotka pyritään toteuttamaan vuosittain.

Terveystapaamisten sisältö vaihtelee eri ikäkausien ja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tapaamisista ilmoitetaan koululaisille sekä kotiin ennalta ja vanhemmat ovat niihin aina tervetulleita mukaan. Tarkastuksista lähetetään oppilaan mukana kirjallinen palaute kotiin.

Rokotukset tehostetaan tarpeen mukaan.

Tapaturmat ja sairastuminen koulupäivän aikana

Koululaisen sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana koululta ollaan yhteydessä koululaisen huoltajiin, joten koululla ja terveydenhoitajalla tulee olla ajan tasalla olevat huoltajien puhelinnumerot. Lääkärin hoitoa vaativa ensiapu annetaan oman asuinalueen terveysasemalla tai keskussairaalan päivystyksessä. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijaisesti huoltajat.

Terveydenhoitajan vastaanotto koululla ilman ajanvarausta ma-pe klo 10-11

Ajanvarauksettoman vastaanoton aikana koululainen voi tulla keskustelemaan terveyteen liittyvissä asioissa. Muina aikoina

hoidetaan vain välitöntä ensiapua vaativat tapaturmat. Vapaa-ajan tapaturmat ja sairastumiset hoidetaan oman alueen terveysasemalla.

Lisätietoa kouluterveydenhuollosta

https://hyvaks.fi/palvelumme/kouluterveydenhuoltohttps://www.jyvaskyla.fi/terveys/koulu-ja-opiskeluterveydenhuolto/kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja Taina Pulakka puh: 0505685841 / taina.pulakka@hyvaks.fi
Koululääkärin ajanvaraus terveydenhoitajalta

Hammashuolto

Oppilaiden hammashuollosta vastaa Palokan terveysaseman hammashoitola (Ritopohjantie 25)

  • hammashoitolan puhelinnumero on (014) 26 60126
  • Ajanvaraus kiireellisissä asioissa ma – pe klo 8.00 – 15.00
  • Ajanvaraus kiireettömissä asioissa ma – pe klo 10.00 – 16.00

Vanhempien tulee huolehtia, että lapset noudattavat sovittuja hoitoaikoja.

Hammastapaturman sattuessa tulee ottaa yhteyttä välittömästi hammashoitolaan.

Hammashoitola kutsuu tarkastukseen 1.-, 3.- ja 5.-luokan oppilaat. Kutsu lähetetään kotiin postitse.

Viikonloppupäivystys lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä keskustan terveysasemalla (Tapionkatu 7, Jyväskylä). Päivystykseen varataan aika klo 9.00-10.00 numerosta (014) 26 62298.

Koulun terveydellisten olojen tarkastus ympäristöterveysviranomaisten kanssa tehdään noin joka kolmas vuosi.