Terveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä, tukea tervettä kasvua ja kehitystä sekä edistää oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittainLaajat terveystarkastukset, jolloin vanhemmat kutsutaan mukaan, ovat 1. ja 5. luokilla. Laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukset erillisinä käynteinä. Oppilaan sairastuessa äkillisesti tai tapaturman sattuessa koulupäivän aikana otetaan koululta yhteyttä oppilaan huoltajiin, joten terveydenhoitajalla ja koululla on oltava ajan tasalla olevat huoltajien työ- ja kotipuhelinnumerot. Lääkärinhoitoa vaativa ensiapu annetaan oman alueen terveysasemalla tai keskussairaalan päivystyksessä. Tarvittavista kuljetuksista huolehtivat ensisijassa vanhemmat.

Vapaa-ajan tapaturmat ja sairaanhoidolliset asiat hoidetaan oman alueen terveysasemalla.

Terveydenhoitajan vastaanotto koululla ilman ajanvarausta ma-pe klo 10-11.

Lisätietoa: http://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys

Terveydenhoitaja Taina Pulakka puh: 0143365640 / 0505685841(tekstiviestit)
Koululääkärin ajanvaraus terveydenhoitajalta

Lisätietoa kouluterveydenhoidosta Jyväskylän kaupungin verkkosivulta.

 

Hammashuolto

Oppilaiden hammashuollosta vastaa Palokan terveysaseman hammashoitola (Ritopohjantie 25)

  • hammashoitolan puhelinnumero on (014) 26 60126
  • Ajanvaraus kiireellisissä asioissa ma – pe klo 8.00 – 15.00
  • Ajanvaraus kiireettömissä asioissa ma – pe klo 10.00 – 16.00

Vanhempien tulee huolehtia, että lapset noudattavat sovittuja hoitoaikoja.

Hammastapaturman sattuessa tulee ottaa yhteyttä välittömästi hammashoitolaan.

Hammashoitola kutsuu tarkastukseen 1.-, 3.- ja 5.-luokan oppilaat. Kutsu lähetetään kotiin postitse.

Viikonloppupäivystys lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä keskustan terveysasemalla (Tapionkatu 7, Jyväskylä). Päivystykseen varataan aika klo 9.00-10.00 numerosta (014) 26 62298.

Koulun terveydellisten olojen tarkastus ympäristöterveysviranomaisten kanssa tehdään noin joka kolmas vuosi.