Palokan koulujen yhteistyö

Yhteiseksi sovitut käytännöt

  • Koulujen rehtorit tekevät yhteistyössä päätökset esim. uusien oppilaiden sijoittamisesta.
  • Yhteistyö oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen
  • Opettajien pedagoginen yhteistyö mm. alakoulun ja yläkoulun roolijaon selkeyttämisessä eri oppiaineiden sisällöissä

Yhteistyö nivelvaiheissa

Oppilaan siirtyminen yläkouluun

Keski-Palokan koulun oppilaat siirtyvät lähtökohtaisesti Mankolan kouluun 7. luokalle. Oppilaat saatetaan yläkouluun seuraavasti:

  1. Luokkatasosta vastaava erityisopettaja kartoittaa maalis-huhtikuussa oppilaiden erityisen tuen tarpeet, jotka tulee huomioida yläkouluryhmiä muodostettaessa. Tuen tarpeet voidaan luokitella oppimisen tai sosiaalisemotionaalisen tuen tarpeisiin.
  2. Luokanopettaja muodostaa omasta luokastaan 3-5:n oppilaan ryhmiä, jotka tukevat oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista. Perheiden ja oppilaiden henkilökohtaisia toiveita voidaan ottaa rajoitetusti huomioon tässä vaiheessa.
  3. Erityisopettaja laatii alustavan luokkajaon edellisten pohdintojen, oppilaantuntemuksensa sekä tulevien 7.-luokkien lukumäärän perusteella.
  4. Kuudensien luokkien opettajat sekä erityisopettaja kokoontuvat yhdessä tarkistamaan luokkajakokokonaisuuden ja tekemään siihen tarvittavat muutokset.
  5. Erityisopettaja esittelee laaditun suunnitelman yläkoulun rehtorille, oppilaanohjaajalle sekä erityisopettajalle yhteisessä kokoontumisessa. Erityisen tuen tarpeet perustellaan alakoululuokkakohtaisesti luokanopettaja kerrallaan.
  6. Luokanopettajalla on mahdollisuus siirtää yksityiskohtaisempia oppilastietoja hänen ja yläkoulun oppilaanohjaajan yhteisessä tapaamisessa toukokuussa tukioppilasvierailun yhteydessä.
  7. Pakolliset HOJKS- ja tarvittavat HOPPI-siirtopalaverit pidetään yhdessä vanhempien kanssa sovittuna ajankohtana.

Yläkoulu tekee lopullisen luokkajaon.