Oppimisympäristöt

Koulutyö ei ole sidottu luokkahuoneeseen tai koulurakennukseen. Monesti opittavan asian kannalta on mielekästä toteuttaa opiskelu koulun kirjastossa, salissa, ulkona tai koulun piha-alueen ulkopuolella.

Eri luokka-asteet toteuttavat retkiä. Pääpaino kohteissa on kunnan omissa palveluissa (esim. luontokoulu) ja retkikohteissa. Retkissä toteutetaan Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassin vuosiluokittaista retkisuunnitelmaa.

Muita retkiä, leirikouluja tai yökouluja voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan. Retkienrahoittamisesta sovelletaan Opetushallituksen antamia ohjeita. Maksuton perusopetus on oppilaan perusoikeus. Vastaavasti esimerkiksi liikuntapäivänä voidaan antaa oppilaille mahdollisuus käyttää kaupallisia liikuntapalveluita Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaisesti (esim. laskettelu), mutta aina tarjotaan myös maksuton vaihtoehto.

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Luku 4.3 Oppimisympäristöt

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Oppimisympäristöt