Aikataulut ja täsmällisyys

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
 • saapua oppitunneille täsmällisesti lukujärjestyksen mukaan tarvittavat työvälineet mukanaan ja tehtävät tehtyinä
 • olla paikalla koulun tilaisuuksissa koko niiden keston ajan
 • annetuista läksyistä ja muista tehtävistä huolehtiminen ajallaan

 

 • tiedottaa lukujärjestyksestä ja koulupäivän aikatauluista
 • merkitä wilmaan tiedot myöhästymisistä ja poissaoloista
 • tarjota oppilashuollon tukea epäsäännöllisen koulunkäynnin pulmiin
 • opettajalla on lastensuojelulain 25 §:n perusteella velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, mikäli oppilaan hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Huomattavat selvittämättömät poissaolot saattavat olla tällainen peruste.
 • rauhallisen paikan järjestäminen läksyjen tekemiseen
 • tarvittaessa  tehtävien tekemisen aloittamisen ja niihin keskittymisen tukeminen
 • huolehtiminen  siitä, että lapselle jää riittävä aika kotitehtävien tekemiseen
 • kotitehtävien tekemisen valvominen
 • opettajalle kertominen, mikäli oppilaan työmäärä vaikuttaa liian isolta tai liian pieneltä
 • koulusta tulleiden viestien kuittaaminen
 • Oppilaiden pitää olla paikalla koulun tilaisuuksissa koko niiden keston ajan.
 • Myöhästymiset ja poissaolot merkitään wilman tuntimerkintöihin.