Koulunkäynnin ohjaajan palvelut

Koulumme koulunkäynnin ohjaajat yhteystietoineen löytyvät yhteystiedot -sivulta. Myös erilaisia harjoitteluja suorittavat opiskelijat jne. voivat avustaa koulutyössä.

Palvelu suunnataan ensisijaisesti niihin luokkiin, joissa oppilailla/oppilaalla on erityisen tuen tarvetta. Luokan erityisopettaja arvioi luokan koulunkäynnin ohjaajan tarpeen. Ohjaajien esimiehenä toimiva apulaisjohtaja hyväksyy ohjaajien työjärjestykset opettajia ja ohjaajia kuultuaan. Ohjaajien luokkiin sijoittuminen päätetään yhdessä lukuvuoden alussa ja tarkistetaan lukuvuoden aikana tilanteiden muuttuessa tai noin kuuden viikon välein.

Lääkärin tai psykologin kirjoittama lausunto avustajatarpeesta ei automaattisesti takaa sitä, että oppilas saa ohjaajan palveluita.

Haluamme rakentaa koulunkäynnin ohjaajien ja harjoittelijoiden työnkuvat niin, että jokaisen koulutus, vahvuudet ja kokemus voisivat näkyä hänen toimenkuvassaan.