Vanhempainyhdistys

Keski-Palokan koulun vanhempainyhdistys ry on keskeinen toimija kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin. Vanhempainyhdistys on haluttu kuitenkin pitää käytännöllisenä ja mahdollisimman epämuodollisena yhteistyöfoorumina.

Voit ottaa vanhempainyhdistyksen puheenjohtajaan yhteyttä sähköpostilla vanhempainyhdistys@keskipalokankoulu.net .Vanhempainyhdistyksen tarkoitus ja toiminta määritellään säännöissä seuraavasti:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää Keski-Palokan koulun ja kotien yhteistyötä ja tukea sekä aatteellisesti että taloudellisesti koulun kulttuuri-, harrastus- ja kasvatustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • järjestää kokouksia, joihin yhdistyksen jäsenten lisäksi kutsutaan kaikkien luokkien yhdyshenkilöt. Hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia.
  • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja koulun toimintaan
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
  • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
  • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
  • järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
  • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, ja toimintansa tukemiseksi yhdistys toimeenpanee varainkeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä oppilaan huoltaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa. Tällä hetkellä vuosimaksu on suuruudeltaan 5 euroa / yhdistykseen kuuluva huoltaja ja kannatus- ja tukijäsenyysmaksu 10 euroa.

Vanhempainyhdistyksen esite