Palokan alueelle muuttavan oppilaan huoltajalle

Jos olet muuttamassa Palokkaan, kannattaa ensin selvittää, minkä koulun alueelle oppilas muuttaa. Alueet on kuvattu luvussa Keski-Palokan oppilasalue.  Epäselvässä tilanteessa kannattaa kysyä apua sivistyspalveluiden palvelunohjauksesta.

Mikäli oppilas muuttaa Keski-Palokan koulun alueelle, toimi seuraavalla tavalla:

  1. Ota yhteyttä koulun rehtoriin puhelimitse tai sähköpostilla (yhteystiedot). Kerro, mikäli oppilaalla on erityistarpeita (esim. erityisopetuksen tarve). Joskus voi olla myös sellainen tilanne, että luokka-asteella ei ole tilaa uudelle oppilaalle. Tällöin kunta osoittaa toisen koulun ja tarvittaessa koulukuljetuksen.
  2. Täytä muusta koulusta tulevan oppilaan tiedot -lomake ja lähetä / toimita se allekirjoitettuna koululle.
  3. Kerro oppilaan edelliseen kouluun, että oppilas vaihtaa meidän kouluumme. Mikäli muutto tapahtuu kesken lukuvuotta toisesta kunnasta, oppilas tarvitsee erotodistuksen.
  4. Ota selvää, mitä kirjoja oppilas saa mukaansa edellisestä koulusta.
  5. Rehtori ilmoittaa oppilaan uuden luokan ja sen opettajan nimen ja yhteystiedot. Voitte halutessanne sopia tutustumisesta uuteen luokkaan tämän jälkeen.
  6. Saatte koulusta tiedotuslehden ja vanhempainyhdistyksen esitteen. Opettaja kertoo luokan toiminnasta (työjärjestys, käytännöt jne.)
  7. Tervetuloa kouluun ja omaan luokkaan!