Omat ja yhteiset välineet

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

  • Oppilas saa koulussa käyttöönsä oppikirjoja, jotka ovat koulun omaisuutta. Mahdolliset työkirjat jäävät oppilaalle.
  • Oppilaan pukeutumisen tulee olla tarkoituksenmukaista (esim. liikunnan, käsityön ja kotitalouden tunneilla).
Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
  • omista tavaroista huolehtiminen
  • yhteisistä tavaroista huolehtiminen
  • kouluympäristön pitäminen siistinä ja viihtyisänä. Oppilas on velvollinen vahingon korvaamiseen, likaamansa ta epäjärjestyksen saattamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen ja järjestämiseen. Vahingonkorvauslain mukaan oppilas (myös alaikäinen) vastaa vahingoittamastaan esineestä.
  • toisen omaisuuden rauhaan jättäminen
  • Kaikenlaisten vaarallisten esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kiellettyä (esimerkiksi veitset, aseet, laserosoittimet, huumausaineet, alkoholi, tupakkatuotteet).
  • työskentelyssä tarvittavien tarvikkeiden ja välineiden antaminen tai lainaaminen oppilaille
  • tavaroista huolehtimisen opettaminen
  • huoltajille tiedottaminen siitä, miten välineistä huolehtiminen sujuu oppilaalta
  • sen valvominen, että oppilas ei ota tarpeettomia, kiellettyjä tai vaarallisia tavaroita kouluun
  • oppilaan välineiden (esim. liikuntavälineet) kunnosta huolehtiminen