Työrauha

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

 

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
  • oppitunnille ajoissa tuleminen
  • oman ja toisen työn kunnioittaminen
  • työrauhan antaminen
  • toisten auttaminen tarvittaessa
  • työrauhasta ja turvallisuudesta huolehtiminen koko koulupäivän ajan esim. kieltämällä häiritsevät esineet ja aineet
  • työskentelytaitojen opettaminen
  • yhteydenpito kotiin
  • koulutyön tukeminen
  • yhteisen ratkaisun löytäminen ja sen tukeminen ongelmatilanteissa; esim. osallistuminen tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen, osallistuminen oppitunnille