Opetussuunnitelman oppiainetavoitteet

Koulussamme opetetaan niitä oppiaineita, joita Valtioneuvosto on säätänyt. Opetushallitus on määritellyt tarkemmin oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä sekä velvoittanut koulutuksen järjestäjää (Jyväskylän kaupunki) tekemään oppilaitoksia varten hyväksytyn opetussuunnitelman.

Koulussamme noudatetaan siis myös oppiaineiden osalta edellisiin säädöksiin perustuvaa Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa. Sivut keskipalokankoulu.net/ops täsmentää kaupungin opetussuunnitelmaa. Sivustomme ei lähtökohtaisesti toista niitä asioita, joita on määritelty valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa sekä Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmassa. Nämä ovat kuitenkin sivuillamme linkkeinä tai upotuksina.

Jyväskylän kaupunki kokoaa opetussuunnitelman keskeiset asiat tiivistelmiksi vuosiluokkakokonaisuuksittain (1-2, 3-6 ja 7-9). Linkitämme tiivistelmät tälle sivulle niiden valmistuttua.

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Luku 13.3 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2

Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelma: Luku 14.3 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016: Oppiaineet