Pelastussuunnitelma

Keski-Palokan koulussa on Pelastuslain § 15 (379/2011) tarkoittama pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma sisältää

  • ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset
  • toimenpiteet ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi
  • poistumis- ja suojautumismahdollisuudet, sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt
  • turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan
  • tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet
  • ohjeet erilaisia ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten
  • miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon
  • miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa
  • kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö