Eri kulttuuri- ja uskonnollisten ryhmien näkemysten huomioiminen

Katsomusaineiden opetus

Jokaisen oppilaan kuuluu osallistua yhden katsomusaineen opetukseen. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat osallistuvat evankelis-luterilaiseen uskonnonopetukseen. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvilla oppilailla opetusta järjestetään vanhempien aloitteesta, mikäli uskontokuntaan kaupungissa kuuluu vähintään kolme oppilasta.

Vanhemman niin toivoessa uskontokuntiin kuulumaton oppilas voi osallistua myös uskonnonopetukseen. Muussa tapauksessa uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat tai oppilaat, joiden uskontokunnan mukaista opetusta ei järjestetä osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen.

Musiikki eri kulttuuri- ja uskontotaustoissa

Jos musiikkitunneilla on selvästi kristillistä musiikkia, luterilaiseen kirkkoon kuulumattomia oppilaita ei voi velvoittaa osallistumaan sen opiskeluun. Kevyessä musiikissa on myös osa-alueita, joiden opiskeluun mm. osa muslimeista ja lestadiolaisen herätysliikkeen jäsenistä eivät haluaisi osallistua.

Mikäli oppilaan huoltaja haluaa kieltää lapsensa osallistumisen musiikinopetukseen, neuvotellaan asiasta huoltajien kanssa ja keskustellaan musiikinopetuksen sisällöistä ja tavoitteista. Erittäin perustellussa tilanteessa opetusta voidaan merkittävästi eriyttää korvaavilla tehtävillä.

Liikunta eri kulttuuri- ja uskontotaustoissa

Koulussa saa käyttää esim. kansallispukua. On turvallisuuden vuoksi toivottavaa, että liikuntatunneilla oppilas pukeutuu aina liikuntatunnin edellyttämällä tavalla. Kansallispuvun käyttö ei ole peruste sille, että osa oppimäärästä (esim. telinevoimistelu, hiihto) jäisivät suorittamatta. Huoltajan kanssa erikseen sovittaessa oppilaalle voidaan myöntää lupa käyttää kansallispukua myös liikuntatunneilla.

Mikäli oppilaan huoltaja haluaa kieltää lapsensa osallistumisen osaan liikunnanopetusta (tanssi, musiikkiliikunta tms.), neuvotellaan asiasta huoltajien kanssa ja selvitetään tarkemmin liikunnanopetuksen sisältöjä. Erittäin perustellussa tilanteessa opetusta voidaan merkittävästi eriyttää korvaavilla tehtävillä.

Uskonnollinen sisältö koulun juhlissa

Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan esim. juhlaan liittyvä yksittäinen virsi ei ole uskonnon harjoittamista, vaan kuuluu osaksi kulttuuriperintöämme. Juhlasta ei siis voi saada vapautusta sillä perusteella, että juhlassa lauletaan esim. suvivirsi. Yleensä kevään juhlassa on mukana suvivirsi ja joulujuhlassa tai koulun lopetustilaisuudessa Enkeli taivaan -virsi.

Uskonnolliset tilaisuudet

Koulu tiedottaa huoltajille koulunkäyntiin liittyvistä uskonnollisista tilaisuuksista. Koulussamme yhteisiä uskonnollisia tilaisuuksia ovat ainakin seurakunnan pitämät päivänavaukset sekä joulu- tai kevätkirkko. Muista uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Huoltajalla on oikeus ilmoittaa koululle, että oppilas ei osallistu uskonnon harjoittamiseen. Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan uskonnonvapauslain tarkoitus on suojata kansalaista vieraan uskonnon harjoittamiselta, mutta ei rajata muiden oikeutta uskonnollisiin tilaisuuksiin.