Tuntijako ja opinto-ohjelma

Tuntijako ja opinto-ohjelma

Aine

1.lk

2.lk

3.lk

4.lk

5.lk

6.lk

Äidinkieli

7

7

5

5

4

4

A1-kieli (englanti)

1 1

3

2

2

2

B1-kieli (ruotsi)

 

 

 

2

Matematiikka

3

3

4

4

4

3

Ympäristö- ja luonnontieto

2

2

2

3

 3 2

Uskonto / Elämänkatsomustieto

1

1

1

2

1

1

Historia ja yht.k.oppi

 1

2

2

Musiikki

1

1

2

1

2

2

Kuvataide

1

1

1

1

2

2

Käsityö

2

2

2

2

2

2

Liikunta

2

2

2

3

2

2

eheytetty taito- ja taideaine

 

 

 

 1  1

Yhteiset tunnit

20

20

22

24

25

25

A2-kielen tunnit

 2

2

2

A2-kieltä opiskelevilla

 26

27

27

Jyväskylän kaupungin tuntijako

Tuntijako ei estä opetuksen eheyttämistä. Opetusta toteutetaan mm. Opetushallituksen määrittelemissä aihekokonaisuuksissa ja muissa koulun opetussuunnitelmassa määritellyissä sisällöissä.

Opetusta voidaan toteuttaa myös esim. teemajaksoina ja tapahtumina.

Tunnetaitojen ja yhdessä elämisen taitojen opiskeleminen

Yksi viikkotunti toteutetaan sosiaalis-emotionaalisen ja eettisen kasvun tuntina. Teknisesti tunti voi olla äidinkielen tai uskonnon/elämänkatsomuksen tunti. Tuntien sisältöjen suunnitteluun käytetään Lions Quest-tai Tunnemuksu -ohjelmaa. Tunneilla keskustellaan, leikitään ja pohditaan yhdessä elämisen periaatteita. Tunteihin liittyy kotitehtäviä ja ohjelmaa toteutetaan aina yhdessä kotien kanssa.