Kehittäminen ja arviointi

Koulun itsearviointi on koko työyhteisön tai sen yksittäisen jäsenen omaan toimintaansa kohdistamaa arviointia. Se on koulun toimintaympäristön, opetuksen, tavoitteiden ja oppilaan oppimisen jatkuvaa arviointia.

Emme usko, että jäykät mittarit auttavat parhaiten kehittämään toimintaa – pahimmillaan ne vain opettavat toimimaan arviointimittarin toivomalla tavalla.

  • hankimme tietoa siitä, mitä meidän on syytä kehittää
  • pohdimme kehittämismenetelmiä ja otamme mallia muilta kouluilta ja organisaatioilta
  • teemme suunnittelemamme kehittämistoimet
  • arvioimme, mentiinkö oikeaan suuntaan

Lisäksi osallistumme Jyväskylän kaupungin sivistyspalveluiden erikseen päättämiin arviointihankkeisiin sekä eri viranomaisten (mm. Opetushallitus, Koulutuksen arviointineuvosto, opetusministeriö) toteuttamiin arviointeihin. Lisäksi osallistumme sellaisiin arviointihankkeisiin, joiden koemme hyödyntävän toimintaamme.

Kehittämistoiminnassa on keskeistä

  • hankkia tarvittavaa koulutusta
  • toteuttaa harkittuja kyselyjä, haastatteluja jne.
  • käyttää riittävästi aikaa toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
  • luoda yhteyksiä tutkimusyksiköihin
  • tiedottaa koulun toiminnasta koulun tiedotuslehdessä, vanhempainilloissa ja verkkosivuilla
  • arviointikeskustelut ja henkilökunnan käymät kehityskeskustelut antavat arvioinnin kannalta keskeistä tietoa

Olemme jakaneet henkilökunnan tiimeihin, jotka vastaavat toiminnassa eri osa-alueiden kehittämisestä.

Lisäksi koulun erityisopettajat kokoontuvat säännöllisesti YT-ajalla.

Koulumme vanhempainyhdistys on koulun kehittämisessä keskeisessä roolissa. Voit ottaa vanhempainyhdistyksen puheenjohtajaan yhteyttä kehittämisidean suhteen.