Yhteistyö lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun 

Varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus turvaavat yhdessä lapsen kehityksen ja oppimisen jatkumon. Lapsen kasvaessa ja kehittyessä hänen tietoisuutensa ympäröivästä maailmasta laajenee. Esiopetuksen sisältöalueet ovat oppiaineita laaja-alaisempia, niissä tutustutaan eri asioihin ja ilmiöihin eikä niihin liity lasta velvoittavaa tavoitetta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tavoitteeseen liittyvä velvoite on vanhemmilla ja kasvattajilla. Perusopetuksessa se on sekä opettajalla että oppilaalla.

Esiopetuksen  ja alkuopetuksen yhteistyön tavoite on varhainen tuki ja joustava siirtyminen esiopetuksesta kouluun.

Tiedonsiirtolomake täytetään esiopetusvuoden keväällä vanhempien kanssa (yhteystiedot, vahvuudet, tuen tarpeet). Lokkeet siirretään syksyksi kouluun opettajan nähtäväksi.

Keski-Palokan kouluun tulee oppilaita vuosittain yli kymmenestä (kunnallisesta tai yksityisestä) päiväkodista sekä kotihoidosta. Toisaalta saman päiväkodin tai koulun esiopetusryhmän lapset saattavat lähteä jopa neljään eri kouluun. Palokan alueen päiväkoti – koulu -yhteistyön suurin haaste on kyseinen rakenteellinen repaleisuus.

Koulutulokkaat saatetaan esiopetuksesta kouluun seuraavasti:

1. Esiopetuksen ja koulun yhteistyöpäivä (marraskuussa)

 • yhteistyöpäivän muoto voi vaihdella vuodesta toiseen

2. Esikoululaisten tutustumisretki päiväkodin lähikouluun (helmikuussa)

 • esiopetus ottaa yhteyttä koulun yhdyshenkilöön
 • tutustutaan alkuopetuksen toimintaan (eppu, toppu tai kolkkiluokka).
 • eskarit tutustuvat koulun arkeen n. yhden tunnin ajan luokanopettajan suunnitelman mukaisesti
 • esiopettaja on tarvittaessa mukana

3. Kouluun ilmoittautuminen helmikuussa

Jyväskylän kaupunki lähettää Wilma-tunnukset koulutulokkaan ilmoittautumista varten postitse alkuvuodesta

4. Vanhempainilta “Tervetuloa tähän kouluun” (maalis/huhtikuu)

 • tarkoitettu tulevien Keski-Palokan koulun oppilaiden vanhemmille. Illan yhteydessä esitellään koulurakennus erityisesti niille vanhemmille, joille koulu ei ole ennestään tuttu.
 • koulu lähettää kutsun
 • koulun tilojen, toiminnan, henkilökunnan ja painotusten esittely
 • vanhempainillassa mukana; rehtori, opettajia, erityisopettajat, esiopettajat, lastenpsykologi, koulun sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, vanhempainyhdistyksen edustaja, iltapäivätoiminnan edustaja

5. Tiedonsiirtopalaveri (huhtikuu)

 • rehtori ja erityisopettaja vierailevat niissä esiopetuspaikoissa, joista kouluun tulee paljon oppilaita.
 • esiopettaja siirtää rehtorille ja erityisopettajalle koulunkäynnin järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, mikäli vanhemmilta on saatu tiedonsiirtolupa. Poikkeuksen tästä tekevät ne asiat, jotka perusopetuslain mukaan on siirrettävä kouluun (lapsen opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät asiat).
 • tiedonsiirron tavoitteena on se, että luokka-jaoista saataisiin mahdollisimman toimivat
 • tiedonsiirron pohjalta koulu suunnittelee alustavasti koulunkäyntiavustajatyön ja erityisopetuksen painopisteitä
 • tiedonsiirron vastuuhenkilö on tulevien ensimmäisten luokkien erityisopettaja
 • mikäli lapsen erityisen tuen tarve on tiedossa, voidaan pitää laajempi tiedonsiirtopalaveri, johon osallistuvat koulun ja esiopetusryhmän vastuuhenkilöiden lisäksi vanhemmat ja esim. terapeutti.

6. Kouluun tutustuminen (toukokuussa)

 • oppilaat tulevissa luokissaan, mikäli mahdollista

7. Vanhempainilta “Tervetuloa tähän luokkaan” (toukokuussa)

 • lapsen oma opettaja (mikäli tiedossa) pitää illan oman luokkansa vanhemmille