Taide- ja kulttuuriyhteistyö

Koulumme yhtenä painotusalueena on jo vuosien ajan ollut taidekasvatus. Tästä johtuen koulullamme on useita omaehtoisesti valittuja yhteistyökumppaneita taiteen ja kulttuurin alueella. Taiteilijayhteistyötä olemme tehneet esim. kuvataiteen, arkkitehtuurin, kirjallisuuden, tanssin ja elokuvan alueella. Tärkein taiteilijayhteistyökumppanimme on kuvataiteilija Pertti Karjalainen, jonka kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosikymmenien ajan. Tämä yhteistyö näkyy koulumme käytävillä satoina Pertin kanssa toteutettuina taideteoksina. Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä mm. arkkitehti Ilpo Vuorelan, kirjailija Harri Istvan Mäen ja elokuvaohjaaja Raimo O. Niemen kanssa.

Erityisesti taiteilijayhteistyötä kuvataiteilija Pertti Karjalaisen kanssa kuvataan laajemmin koulun taidekasvatus -sivustolla.

Jyväskylän kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi kuvaa Jyväskylän kouluille yhteisiä kulttuurikasvatuksen tavoitteita ja toimintatapoja.

Jyväskylä osallistuu Jyväskylän alueella toimivaan Lastenkulttuurikeskuksen Kulttuuriaitan toimintaan. Koulut voivat saada Kulttuuriaitan rahoittamana monenlaisia taidekasvatuksellisia palveluja: opettajien täydennyskoulutusta, poikkitaiteellisia yhteistyöprojekteja eri alojen taiteilijoiden kanssa, konsertteja, teatterivierailuja, elokuva- ja mediakasvatusprojekteja, tutkimusprojekteja ym.

Koulussamme kulttuuriyhdysopettajana toimii Milla Kaitajärvi.

Jyväskylän seudun vuotuinen lastenkulttuuritapahtuma Lasten lysti järjestää tapahtumia myös Keski-Palokan koululla. Tämä mahdollistaa oppilaidemme osallistumisen esim. kiertävien teattereiden esityksiin.

Yhteistyö Jyväskylän kaupunginkirjaston kanssa on jokaviikkoista. Kunnan kirjastoauto vierailee koulussamme kaksi kertaa viikossa.

  • keskiviikkoisin klo 9.30 – 11.00
  • torstaisin klo 11.25 – 13.05

Koulumme haluaa tehdä kulttuuriyhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa. Järjestämme yhteisiä tilaisuuksia naapurikoulujen kanssa (esim. sinfoniaorkesterivierailut, teatteriesitykset).  Lisäksi teemme yhteistyötä seurakunnan kanssa esim. yhteisten juhlien järjestäminen. Veteraanitalon asukkaiden kanssa yhteistyö on ollut hyvin monimuotoista muotokuvamaalauksesta lasten esityksiin.