Velvollisuus suorittaa tehtävät tunnollisesti

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
 • kotitehtävien selkeä merkitseminen
 • tarvittavien kirjojen, vihkojen ja viestien mukaan ottaminen kotiin ja kouluun
 • annetuista läksyistä ja muista tehtävistä huolehtiminen

 

 • riittävän selkeä tehtävien antaminen
 • määrältään sopivan kotitehtävän antaminen
 • kotitehtävien tekemisen tarkkaileminen
 • huoltajalle tiedottaminen siitä, miten kotitehtävät sujuvat
 • tarvittaessa antaa riittävää tukea tehtävien tekemiseen
 • rauhallisen paikan järjestäminen läksyjen tekemiseen
 • tarvittaessa  tehtävien tekemisen aloittamisen ja niihin keskittymisen tukeminen
 • huolehtiminen  siitä, että lapselle jää riittävä aika kotitehtävien tekemiseen
 • kotitehtävien tekemisen valvominen
 • opettajalle kertominen, mikäli oppilaan työmäärä vaikuttaa liian isolta tai liian pieneltä
 • koulusta tulleiden viestien kuittaaminen
 • Oppilaat saapuvat oppitunneille täsmällisesti tarvittavat työvälineet mukanaan ja tehtävät tehtyinä.
 • Hakemuksen poissaolosta ennakkoon tekee huoltaja ja myöntää luokanopettaja/valvoja (1-5 päivää) tai rehtori (6 päivää tai enemmän). Opettajan antamien koulutehtävien suorittamisen sopiminen kirjataan hakemukseen. Tehtävien tekemisen ohjauksesta huolehtii huoltaja poissaolon aikana.