Velvollisuus suorittaa tehtävät tunnollisesti

Keltataustainen teksti on osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Oppilaan vastuu Koulun vastuu Kodin (huoltajien) vastuu
  • kotitehtävien selkeä merkitseminen
  • tarvittavien kirjojen, vihkojen ja viestien mukaan ottaminen kotiin ja kouluun
  • annetuista läksyistä ja muista tehtävistä huolehtiminen

 

  • riittävän selkeä tehtävien antaminen
  • määrältään sopivan kotitehtävän antaminen
  • kotitehtävien tekemisen tarkkaileminen
  • huoltajalle tiedottaminen siitä, miten kotitehtävät sujuvat
  • tarvittaessa antaa riittävää tukea tehtävien tekemiseen
  • rauhallisen paikan järjestäminen läksyjen tekemiseen
  • tarvittaessa  tehtävien tekemisen aloittamisen ja niihin keskittymisen tukeminen
  • huolehtiminen  siitä, että lapselle jää riittävä aika kotitehtävien tekemiseen
  • kotitehtävien tekemisen valvominen
  • opettajalle kertominen, mikäli oppilaan työmäärä vaikuttaa liian isolta tai liian pieneltä
  • koulusta tulleiden viestien kuittaaminen
  • Oppilaat saapuvat oppitunneille täsmällisesti tarvittavat työvälineet mukanaan ja tehtävät tehtyinä.
  • Hakemuksen poissaolosta ennakkoon tekee huoltaja ja myöntää luokanopettaja/valvoja (1-5 päivää) tai rehtori (6 päivää tai enemmän). Opettajan antamien koulutehtävien suorittamisen sopiminen kirjataan hakemukseen. Tehtävien tekemisen ohjauksesta huolehtii huoltaja poissaolon aikana.