Kuljetus

Koulukuljetukset järjestetään Sivistyslautakunnan hyväksymän Oppilaskuljetussäännön mukaisesti (Sivistyslautakunta 63§, 11.6.2014).

Kooste kuljetusjärjestelyistä (aikataulut)

Oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, mikäli

 • 1.-2. luokan oppilaan koulumatka ylittää 3,5 km
 • 3.-6. luokan oppilaan koulumatka ylittää 5 km
 • terveydelliset syyt vaativat sitä (päätöksen pohjaksi tarvitaan asiantuntijalausunto: lääkärintodistus tai esim. psykologin lausunto)
 • osa oppilaan koulumatkasta on vaaralliseksi määriteltyä tieosuutta. Oppilaan koulumatkan arviointi liian vaikeaksi tai rasittavaksi, oppilaan ikä ja terveys huomioon ottaen, tehdään asiantuntijalausuntojen perusteella lukuvuodeksi kerrallaan. Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään apuna Koululiituohjelmistoa. Keski-Palokan koulun osalta tällä hetkellä vaarallisiksi tulkitaan:
  • E4-tie (oppilas ei saa ylittää eikä kulkea tien suunnassa)
  • Saarenmaantie Elovainiontiestä eteenpäin (oppilas saa kuitenkin kulkea linja-autopysäkille, ellei ylityskohta tai kulkukohta ole erityisen vaarallinen)
  • Ruokkeentie Lummelahdentiestä eteenpäin (luokkien 3 – 6 oppilaat saavat kulkea linja-autopysäkille, ellei ylityskohta tai kulkukohta ole erityisen vaarallinen. Luokkien 1 – 2 -oppilaat kuljetetaan pääsääntöisesti taksilla).
  • Luokkien 1 – 2 oppilas ei saa ylittää omatoimisesti Laajavuoren risteystä.
  • Kennääntien länsiosa, oppilas saa taksikuljetuksen Lummelantien ja Pirttiniementien tienhaarasta.

Koulukuljetus järjestetään koulumatkan pituuden perusteella ilman erillistä hakemusta. Muusta syystä (koulumatkan rasittavuus tai vaativuus, tien vaarallisuus tai koulumatkaan käytettävä aika) koulumatkaetuutta tai sen muutosta tulee huoltajan hakea erillisellä hakemuksella. Kaupunki ei ole vielä julkaissut hakulomaketta, joten huoltaja voi anoa kuljetusoikeutta vapaamuotoisesti rehtorilta esim. Wilma viestillä tai kirjallisesti. Päätös tehdään enintään vuodeksi kerrallaan.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen vain siihen osoitteeseen, jossa hän on kirjoilla.

Mikäli oppilas hävittää tai turmelee linja-autokortin, hänen täytyy ilmoittaa asiasta välittömästi koulusihteerille. Uuden kortin lunastaminen maksaa 3,5 euroa.

Oppilaat, joilla ei ole kuljetusoikeutta, voivat halutessaan lunastaa matkahuollosta lukukausikortin. Ostaessa tarvitaan koulun antama todistus.

Taksikuljetusyrittäjänä lukuvuonna 2021-2022 toimii Jyvässeudun taksiautot Oy. 

Lähtöpaikka on kotia lähinnä sijaitseva tai erikseen sovittu linja-autopysäkki. Mikäli ko. tie on määritelty vaaralliseksi, lähtöpaikka on turvalliseksi katsottu tienhaara. Koulun jälkeen taksia odotetaan rauhallisesti taksin lähtöpaikalla.

Mikäli koulupäivän pituus muuttuu, koulu ilmoittaa muutoksen taksille. Huoltajan on ilmoitettava suoraan kuljetuksen järjestäjälle (Joni Savola 050 372 4635) oppilaan sairastuttua tai jos oppilas ei muusta syystä tarvitse tilapäisesti taksikuljetusta.  Oppilaan huoltajalla on velvollisuus korvata turhasta taksiajosta koituneet kustannukset. Huoltajien täytyy ilmoittaa kouluun ja taksille myös siitä, jos kuljetusoikeutettu oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan.

Poikkeavana koulupäivänä käytetään erikseen ilmoitettaessa  “kiertolaista”, erikseen tilattua linja-autoa, joka ajaa reitin Ruokkeentie – Saarenmaantie – Saarenmaa – Vertaala – Lintukankaantie – Saarijärventie.

Koulukuljetus ja sen odottaminen ovat kouluaikaa, eli koulun säännöt ovat voimassa myös koulukuljetuksessa.