Vuoden 2020 liikkuva koulu

Onko sinun koulusi Vuoden Liikkuva koulu 2020?
Onko liikkuminen koulussanne osa arkea? Suunnitellaanko toimintaa yhdessä lasten ja nuorten kanssa? Oletteko kehittäneet koulussanne uusia toimintatapoja?

Kuva: Jouni Kallio

Tällainen teksti herätti mielenkiinnon vuoden 2020 loppupuolella. Olihan Keski-Palokan koulussa Liikkuva koulu -toimintaa tehty ja kehitetty koko menneen vuosikymmenen ajan. Päätimme siis koota kymmenen vuoden toiminnan hakemukseen ja lähteä tavoittelemaan ensimmäistä kertaa jaettavaa vuoden Liikkuvan koulun tunnustusta.

Palkinnon nimi on Liikkuvat-palkinto, joita jaettiin toiminnassaan ansioituneille varhaiskasvatuksen, perusasteen ja toisen asteen yksiköille, kussakin sarjassa kaksi kappaletta. Palkinnon myöntäjänä toimi Opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kanssa.

Joulukuun alussa saimme tiedon, että Keski-Palokan koulu on toinen perusasteen sarjan palkinnon saajista. Palkinto piti pitää salassa vielä seuraavan kahden viikon ajan, kunnes palkitsemistilaisuus koitti keskiviikkona 16.12.2020.

Palkintoraadin perusteet Keski-Palokan koulun valinnalle:

Keski-Palokan koulussa Liikkuva koulu -toiminta on koko kouluyhteisön yhteinen asia. Toimintaa organisoivat kaksi yhdysopettajaa, jotka ovat mukana myös Jyväskylän kaupungin kehitystoiminnassa. Liikkuva koulu -toiminnasta päättää oppilasneuvosto, jossa on edustaja jokaiselta luokalta. Myös rehtori ja vanhempainyhdistys ovat vahvasti toiminnan tukena. Nykytilan arviointi -työkalu on koulussa käytössä, ja toimintaa seurataan ja kehitetään palautteen pohjalta. Liikkuva koulu -toiminta on Keski-Palokan koulussa jatkuvaa, eikä se ole sidottu henkilöihin vaan koulun rakenteisiin.

Keski-Palokan koulun toiminnassa huomioidaan erilaiset oppilaat ja eritasoiset liikkujat. Koulussa on sekä kaikille yhteistä että kohdennettua toimintaa erilaisille liikkujille. Liikunnallinen kerhotoiminta ja toiminnallinen opetus ovat iso osa Liikkuva koulu -toimintaa, mutta koulussa järjestetään myös välituntitoimintaa, turnauksia, kisailuja ja kampanjoita. Myös koulupäivän rakenteita ja koulun tiloja on muokattu liikkumiseen kannustaviksi.

Oppilaat ovat Liikkuva koulu -toiminnassa aktiivisessa roolissa. Oppilaiskunnan hallituksella on oma toimintasuunnitelma, johon Liikkuva koulu -toimenpiteet kirjataan. Toimenpiteiden toteutumista arvioidaan liikkuvassa oppilaskunnassa, jonne liikkuvaksit keräävät palautetta omista luokistaan. Keski-Palokan koululla on myös oma logo ja oppilaiden sanoittama laulu, jossa Liikkuva koulukin on mainittu.

Keski-Palokan koulu jakaa tietoa toiminnastaan aktiivisesti sekä koulun sisällä että ulkopuolella. Huoltajille viestitään aktiivisesti, ja esimerkiksi koulun omien turnausten lopputapahtumat striimataan koteihin. Tietoa ja taitoa on jaettu aktiivisesti sekä omassa kunnassa että valtakunnallisesti. Liikkuva koulu -toiminta on pystytty Keski-Palokan koulussa vakiinnuttamaan ja tuotu koulun pysyviin rakenteisiin. Koulupäivän liikunnallistaminen ei ole erillistoimenpide vaan 550 oppilaan koulun arkea.

Lisätietoa: https://www.liikkuvakoulu.fi/liikkuvat-palkinnot-2020

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen