Koulutulokkaan huoltajalle

Koulutulokkaan huoltajalle

Tässä tiivistetysti vuoden 2021 koulutulokkaan koulunalkuun liittyviä asioita:
Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 20.1.-4.2. Perheille lähetetään viikoilla 3-4 kirje, jossa kerrotaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja –ohjeista. Samalla on mahdollista ilmoittautua myös aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin.

Oppilaaksiotosta tulee Wilma-viesti jokaiselle huoltajalle 6.4. Samassa yhteydessä kyselemme mm. luokkajakoon liittyvistä toiveita. Kysymme myös, saako oppilaan nimen laittaa luokkajaosta kertovaan listaan, joka lähetetään Wilma-viestillä huoltajille ja on nähtävissä myös koulun ulko-ovessa. Alustava luokkajako valmistunee toukokuun alussa.

Koronavirustilanne vaikuttaa koulutulokkaiden vastaanottokäytäntöihin. Järjestämme vanhempainillan tiistaina 13.4. klo 18.  Vanhempainilta on todennäköisesti sähköinen. Järjestämme myös jonkinlaisen tutustumispäivän/-hetken lapsille toukokuussa, toteutustapa riippuu voimassa olevista viranomaismääräyksistä. 

Luokkaryhmittelyn suhteen on hyvä huomata, että välttämättä emme jaa oppilaita “perinteisiin” luokkiin. On mahdollista, että esim. kaksi opettajaa ottaa vastuulleen isomman määrän oppilaita ja vasta syksyn aikana ratkaistaan se, minkälaisilla ryhmittelyillä jatketaan. Ratkaisu selviää tarkemmin suunnittelun (mm. oppilasmäärän) täsmentyessä.

Esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön käytännöt (mm. vanhempainillat)