Järjestyssäännöt

Kuva linkkeineen ja keltataustainen teksti ovat osa Jyväskylän kaupungin virallisia koulujen järjestyssääntöjä.

Järjestyssäännöt edistävät koulun järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Jyväskylässä kaikilla perusopetuksen kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt. Niiden pohjalta koulut tekevät omat käytännölliset toimintaohjeensa. Opettaja voi yhdessä oppilaiden kanssa sopia toimintamalleja myös luokkaa tai ryhmää varten.

Järjestyssäännöt eivät saa poiketa lain määräämistä säännöksistä. Niihin ei voida kirjata kurinpitokeinoja eikä turvatoimia, jotka eivät perustu lakiin.

Järjestyssäännöt ovat yleisiä koulussa noudatettavia käyttäytymissääntöjä. Rehtorin ja opettajan tulee puuttua lainvastaiseen käyttäytymiseen, vaikka järjestyssäännöissä ei asiasta erikseen määrättäisikään.