Koulutulokkaan huoltajalle

Koulutulokkaan huoltajalle

 

Tässä tiivistetysti vuoden 2018 koulutulokkaan koulunalkuun liittyviä asioita ja tilaisuuksia:
Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tammi-helmikuun taitteessa. Perheille lähetetään viikoilla 3-4 kirje, jossa kerrotaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja –ohjeista.

Haku tapahtuu sähköisesti Wilman kautta 23.1.-7.2. Samalla on mahdollista ilmoittautua myös aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin.

Kouluun valittujen oppilaiden nimet julkaistaan koulun ulko-ovessa Jyväskylän kaupungin käytännön mukaisesti 5.4.2018. (Käytäntö on muuttunut). Oppilaaksiotosta tulee Wilma-viesti jokaiselle huoltajalle 5.4.2018 puoleltapäivin.

”Tervetuloa tähän kouluun” -vanhempainilta Keski-Palokan koulun ruokasalissa tiistaina 17.4.2018 klo 18. Mahdollisuus tutustua koulun tiloihin klo 17.30 alkaen. Kahvitus klo 17.45 alkaen.
Kaikille Keski-Palokan koulun koulutulokkaiden vanhemmille
– koulun tiloihin tutustuminen
– koulun käytäntöihin tutustuminen
– vanhempainillassa mukana laajasti koulun aikuisia
– ekaluokkalaisten ohjelmanumero

Alustava luokkajakolista on nähtävissä Palokan ja lähialueiden suurimmissa päiväkodeissa ja koulun ulko-ovessa toimistossa viimeistään viikkoa ennen tutustumispäivää.

Kouluun tutustumispäivä on keskiviikkona 16.5.2018 klo 9 – 12. Yleensä esiopettajat eivät kuljeta lasta tutustumispäivänä koululle, vaan saattaminen tutustumispäivänä kuuluu huoltajalle. Lähtökohtaisesti oppilaat ovat tutustumispäivän koulussa ilman huoltajaa, mutta erityistilanteet voidaan sopia yhdessä toisinkin. Tutustumispäivän aikana oppilaat ruokailevat koulussa.

”Tervetuloa tähän luokkaan” vanhempainilta torstaina 17.5.2018 klo 18
– lapsen omat opettajat (luokanopettaja, erityisopettaja) pitävät illan oman koulutulokkaiden vanhemmille.

Esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön käytännöt (mm. vanhempainillat)