Koulutulokkaan huoltajalle

Koulutulokkaan huoltajalle

 

Tässä tiivistetysti vuoden 2019 koulutulokkaan koulunalkuun liittyviä asioita ja tilaisuuksia:
Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tammi-helmikuun taitteessa. Perheille lähetetään viikoilla 3-4 kirje, jossa kerrotaan tarkemmin ilmoittautumiskäytänteistä ja –ohjeista.

Haku tapahtuu sähköisesti Wilman kautta tammi-helmikuun taitteessa. Samalla on mahdollista ilmoittautua myös aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin.

Oppilaaksiotosta tulee Wilma-viesti jokaiselle huoltajalle huhtikuun alkupuolella. Samassa yhteydessä kyselemme mm. luokkajakoon liittyvistä toiveita. Kysymme myös, saako oppilaan nimen laittaa luokkajaoista kertovaan listaan, joka toimitetaan Keski-Palokan koulun alueen päiväkoteihin luokkajakojen valmistuttua.

”Tervetuloa tähän kouluun” -vanhempainilta Keski-Palokan koulun ruokasalissa tiistaina 16.4.2019 klo 18. Mahdollisuus tutustua koulun tiloihin klo 17.30 alkaen. Kahvitus klo 17.45 alkaen.
Kaikille Keski-Palokan koulun koulutulokkaiden vanhemmille
– koulun tiloihin tutustuminen
– koulun käytäntöihin tutustuminen
– vanhempainillassa mukana laajasti koulun aikuisia
– ekaluokkalaisten ohjelmanumero

Alustava luokkajakolista on nähtävissä Palokan ja lähialueiden suurimmissa päiväkodeissa ja koulun toimistossa viimeistään viikkoa ennen tutustumispäivää. Listassa on vain niiden oppilaiden nimet, joiden huoltajat ovat antaneet luvan nimen julkaisemiseen.

Kouluun tutustumispäivä on keskiviikkona 15.5.2019 klo 9 – 12. Yleensä esiopettajat eivät kuljeta lasta tutustumispäivänä koululle, vaan saattaminen tutustumispäivänä kuuluu huoltajalle. Lähtökohtaisesti oppilaat ovat tutustumispäivän koulussa ilman huoltajaa, mutta erityistilanteet voidaan sopia yhdessä toisinkin. Tutustumispäivän aikana oppilaat ruokailevat koulussa.

”Tervetuloa tähän luokkaan” vanhempainilta torstaina 16.5.2019 klo 18
– lapsen omat opettajat (luokanopettaja, erityisopettaja) pitävät illan oman koulutulokkaiden vanhemmille.

Esiopetuksen ja koulun välisen yhteistyön käytännöt (mm. vanhempainillat)